Školení

Mikrobiologie

Pokročilé základy mikrobiologie (typy MI, výskyt, vlastnosti, citlivost na desinfekční prostředky.
Specifické a patogenní MI.
Základy analytických metod stanovení MI.
MI ve vztahu k čistým prostorám a čistotě produktu, mikrobiální monitoring ČP/produkt – četnost, vzorkovací místa, kontrola MI zatížení pracovníků v ČP.
Případové studie při výskytu MI kontaminace, zdroje MI kontaminace, nápravná a preventivní opatření při MI kontaminaci. 
Seznámení s ČSN EN 17141 Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Regulace biologického znečištění týkající se mikrobiologického monitoringu .

Cena

93 015 Kč bez DPH

Délka kurzu

12 hodin

Kontakt

RNDr. Jan Břemek, MBA

Senior consultant Top GMP ConsultZobrazit detaily

Otevřít obsah kurzu

Zadejte svůj registovaný e-mail a heslo pro otevření.

Nemáte přístup k tomuto materiálu?